Woningventilatie

Woningventilatie

  • Bespaar tot 30% in slechts 2 minuten!
  • Vergelijk tot 3 installateurs
  • Volledig gratis en vrijblijvend
  • Gebruikt door duizenden (ver)bouwers
Vergelijk offertes

Het ABC én D van ventilatiesystemen

Wanneer je een woning bouwt of renoveert, moet die voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen betreffende woningventilatie. Bij Offrea kan je terecht voor meer informatie over deze wetgeving. Daarnaast lichten we de voor- en nadelen van de verschillende woningventilatiesystemen (A, B, C(+), D en E+) ook toe. Tot slot, brengen we je graag in contact met een geschikte installateur voor het plaatsen van jouw ventilatiesysteem.

De nood aan een goed functionerend ventilatiesysteem is het gevolg van de verstrengde isolatie-eisen. Moderne woningen zijn immers damp- en luchtdicht. Hierdoor zorgen natuurlijke luchtstromen (bv. door kieren en spleten) niet langer voor de aanvoer van verse lucht. Ventileert men onder deze omstandigheden niet, leidt dit tot een ongezond binnenklimaat, met schimmelvorming, muffe geurtjes en gezondheidsproblemen (hoofdpijn, ademhalingsproblemen,…) tot gevolg. Voor het wooncomfort van de bewoners, heeft de overheid daarom wettelijke bepalingen ingevoerd om verse luchtaanvoer en afvoer van vuile of vochtige lucht te reguleren.

Wettelijke verplichtingen volgens de EPB-normen

De overheid heeft de verplichtingen omtrent de energieprestatie van een woning vastgesteld in de EPB-normen (‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’). Alle woningen die in Vlaanderen gebouwd of verbouwd worden moeten hieraan voldoen. Naast de wettelijke bepalingen voor bijvoorbeeld isolatie, omvatten deze normen ook richtlijnen voor een gezond binnenklimaat. Zo wordt er per ruimte bepaald wat het noodzakelijke debiet is, m.a.w. hoeveel verse lucht moet worden afgevoerd en hoeveel vervuilde en vochtige lucht moet worden afgevoerd. Over het algemeen geldt de volgende regel: er moet minimaal 3.6 m³/uur lucht per vierkante meter vloeroppervlak worden aan- en afgevoerd. Heb je bijvoorbeeld een speelkamer met een oppervlakte van 15m2, dan moet het debiet minimaal 54 m3/uur (3.6 x 15) bedragen. Afhankelijk van het type ruimte, wordt er ook een minimum debiet vastgesteld, alsook een maximum beperking.

Sinds 2016, ben je voor nieuwbouwprojecten bovendien verplicht om een ventilatieverslaggever in te schakelen om de eigenschappen en prestaties van je ventilatiesysteem in kaart te brengen. Dit gebeurt enerzijds in een ventilatievoorontwerp en anderzijds in een ventilatieprestatieverslag. Voldoe je niet aan de EPB-eisen, kan het Vlaams Energieagentschap fikse boetes opleggen.

Woningventilatie is niet enkel belangrijk voor een gezond binnenklimaat. Een ventilatiesysteem afgesteld op de noden van jouw woning, heeft ook een positieve weerslag op jouw elektriciteits- en verwarmingsfactuur. Daarnaast kan het E-peil van de woning met 10 tot 15 punten dalen, waardoor je mogelijk recht op een vermindering van 50% of 100% op je onroerende voorheffing gedurende vijf jaar.

Soorten ventilatiesystemen: kiezen voor type A,B,C(+),D of E+?

Om aan de wettelijke eisen te voldoen, heeft men ruwweg de keuze uit vijf verschillende ventilatiesystemen: A, B, C(+), D en E+.

In de eerste plaats, kan je je woning op een natuurlijk manier verluchten. Het openzetten van ramen en deuren, alsook het uitrusten van ramen of muren met ventilatieroosters zorgt voor een natuurlijke luchtinstroom.

De verse lucht die wordt aangezogen naar de droge ruimtes (waaronder woon-, slaap-, studie- en speelkamers), wordt via binnenmuurroosters naar de natte ruimtes (waaronder keuken, droogplaats, badkamer en wc) gestuurd. De luchtafvoer van vuile en vochtige lucht gebeurt langs verticale afvoerbuizen die zich in deze natte ruimtes bevinden.

Het eenvoudige onderhoud en het voordelige prijskaartje zijn uiteraard de grootste pluspunten van dit systeem. Bovendien hoef je met deze installatie ook niet te betalen voor energie. Let wel dat dit systeem moeilijk te regelen is, aangezien het sterk weerafhankelijk is. Is er bijvoorbeeld geen wind, zal het gewenste debiet niet worden behaald. Ook is er kans op warmteverlies of een onaangenaam tochtgevoel. Voor deze redenen, verkiest men bij nieuwbouw- en grote renovatieprojecten een systeem met een mechanische component, zoals één van de volgende vier types.

Ventilatiesysteem type B is een eerste systeem met een mechanisch element. In tegenstelling tot type A waar verse buitenlucht op een natuurlijke manier wordt aangevoerd naar de droge ruimtes, zijn ventilatoren op strategische plaatsen hiervoor verantwoordelijk bij een type B-systeem. Zo is er een gecontroleerde en constante aanvoer van verse lucht en bekom je een minder weersafhankelijk binnenklimaat.

Via de binnenmuurroosters wordt deze lucht dan naar de ‘natte’ afvoerruimtes gestuurd, waar deze vervuilde en vochtige lucht weer kan ontsnappen op dezelfde manier als bij een type A, nl. via een verticaal buizensysteem. Doordat er nog steeds ononderbroken contact is met de koude buitenlucht, heb je ook bij dit systeem nog een aanzienlijke hoeveelheid warmteverlies en in mindere mate, ook een tochtgevoel.

Ventilatiesysteem C gebruikt het tegenovergestelde principe. De aanvoer gebeurt op dezelfde manier als bij type A: verse lucht wordt op een natuurlijke manier aangezogen door middel van ventilatieroosters in ramen of muren. De gebruikte binnenlucht die zich in de natte ruimtes bevindt, wordt door ventilatoren op een automatische manier afgezogen. Vuile en vochtige lucht baant zich zo een weg naar buiten via een netwerk van afvoerroosters. Door de mechanische afvoer ben je ervan verzekerd dat het vereiste debiet gehaald wordt, zelfs bij windstilte.

Ook met dit ventilatiesysteem loop je het risico op een onregelmatig binnenklimaat. De toevoer gebeurt ook hier natuurlijk, waardoor in de winter de koude buitenlucht niet eerst wordt verwarmd. Je zult je verwarming dus wat meer moeten gebruiken. In de zomer krijg je dan het tegenovergestelde effect: dan wordt het al snel wat warmer in huis.

Daarnaast is er ook een ventilatietype C+ op de markt, dat uitgerust is met een intelligent, vraaggestuurd systeem. Het afgevoerde luchtdebiet kan via ingebouwde sensoren (voor vocht, temperatuur, beweging en CO2) aangepast worden aan de actuele omstandigheden. Detecteert het systeem bijvoorbeeld een verhoogde hoeveelheid vocht, weet het dat het lucht moet afvoeren totdat de waarden terug het normale niveau behalen. Lucht wordt dus enkel afgezogen waar en wanneer nodig. Dat betekent meteen dat je je geen zorgen hoeft te maken voor een hoge energierekening. Qua gebruik is het systeem vergelijkbaar met een spaarlamp. Omdat de opgewarmde lucht niet onnodig afgevoerd wordt, worden de thermische verliezen op deze manier ook sterk beperkt. Gevolg? Een lager E-peil voor je woning!

Bij een ventilatiesysteem type D, wordt de lucht automatisch aan- en afgevoerd door elektrisch aangedreven ventilatoren. Doordat de in- en uitstroom perfect op elkaar afgestemd worden, heb je steeds een aangenaam binnenklimaat. Voor die reden spreekt men ook vaak over ‘balansventilatie’.

Concreet houdt dit in dat regelbare ventielen die zich op het dak of in de muur bevinden, verse buitenlucht mechanisch aanzuigen naar de droge ruimtes. De gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt dan opnieuw naar buiten via ventielen met afvoeropeningen. De luchtkwaliteit is dus niet langer afhankelijk van de natuurlijke luchtstroom. Bovendien kan het debiet, net zoals bij een systeem C+, door sensors worden gereguleerd.

 

Opgelet: het is wel onmogelijk om lokaal, per kamer dus, de ventilatie te regelen. Het systeem werkt meteen voor de hele woning in elke ruimte waar de ventilatie hangt.

 

Daarnaast wordt de aangevoerde lucht permanent door filters gezuiverd. Zo vinden bijvoorbeeld pollen en stof dankzij de meeste filters geen weg naar jouw woning. Op geregelde tijdstippen, zo'n tweemaal per jaar, dien je deze filters te reinigen (simpelweg met een stofzuiger) en te vervangen om de toevoerkanalen proper te houden. Bovendien houd je zo ook je energieverbruik onder controle. Vergeet ook zeker niet om om de drie jaar je warmtewisselaar te laten reinigen. Onze tip? Voor een zo laag mogelijke prijs, sluit je het best een onderhoudscontract af bij een erkende ventilatie-installateur.

Een installatie type D wordt meestal uitgerust met een systeem voor warmterecuperatie: je gebruikt je reeds verwarmde binnenlucht dus gewoon opnieuw! Via een warmtewisselaar wordt de warmte uit de verbruikte lucht afgegeven aan de verse buitenlucht. De aanvoerlucht wordt als het ware “voorverwarmd” door de afvoerlucht. Hoe het in de zomer niet te warm wordt? Dan wordt de warmtewisselaar automatisch uitgeschakeld om oververhitting te vermijden.

Het beperken van warmteverlies heeft daarnaast ook een positief effect op het E-peil van je woning. Bij sommige gemeentes kun je daarom rekenen op een financiële tegemoetkoming wanneer je een ventilatiesysteem met warmterecuperatie laat plaatsen.

 

De werking van een type C-systeem kan eventueel worden aangewend in combinatie met een warmtepomp om de afgevoerde warmte te recupereren. Die kan gebruikt worden voor het opwarmen van je sanitair water, maar evenzeer voor het verwarmen van de ruimtes in je woning. Op die manier kan dit systeem dienen ter ondersteuning van je CV-installatie. Een ventilatiesysteem type E+ ventileert én verwarmt met andere woorden.

Welke factoren bepalen de prijs van woningventilatie?

Onze vakmannen houden steeds rekening met jouw noden en wensen bij het opstellen van een offerte. Voor de prijs van een woningventilatiesysteem moet je doorgaans rekening houden met volgende factoren:

  • het ventilatietype,
  • het aantal ruimten,
  • de nodige capaciteit
  • en of het om een nieuwbouw- of renovatieproject gaat.

Vergelijk offertes van installateurs in jouw buurt

Wil je je door een ervaren installateur verder laten adviseren over het gepaste ventilatiesysteem voor jouw woning? Via ons netwerk van gespecialiseerde vakmannen kan je met één enkele aanvraag tot 3 offertes voor woningventilatie vergelijken. Geheel gratis en vrijblijvend. Zo vind je makkelijk de juiste installateur voor het plaatsen van jouw installatie!

 

Wil je deze interessante informatie delen?

Gerelateerde blogartikels

Artikel

Heeft een degelijk ventilatiesysteem zijn nut? Wij zochten het uit!

Ontvang gratis offertes van 3 Installateurs in je buurt en bespaar tot 30% !

Vergelijk offertes