Privacybeleid

Vertrouwelijkheidsverklaring

Offrea erkent en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die je aan ons doorgeeft. De onderstaande vertrouwelijkheidsverklaring bepaalt hoe wij de persoonsgegevens van onze gebruikers hanteren. Onder 'gebruiker' verstaan we iedere fysieke en morele persoon die een beroep doet op de diensten van onze website. Door gebruik te maken van onze diensten, aanvaard je dat wij jouw gegevens verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven.

Welke informatie we van jou verzamelen

Het is mogelijk om onze website te bezoeken zonder jouw persoonlijke informatie met ons te delen. Om gebruik te maken van onze diensten, vragen we echter naar enkele noodzakelijke gegevens.

Offrea verzamelt, bewaart en gebruikt uitsluitend gegevens die nodig zijn om zo goed mogelijk te beantwoorden aan jouw noden. Hiermee bedoelen we enerzijds jouw algemene gegevens, gaandeweg van je naam, voornaam, firmanaam, volledig adres, telefoon tot je e-mailadres. Anderzijds hebben we ook de gegevens nodig die eigen zijn aan de door jou aangevraagde diensten of producten.

Wat we met jouw gegevens doen

Onze voornaamste professionele activiteit is het structureel opmaken van offerteaanvragen voor de door jou aangevraagde diensten of producten. Jouw gegevens worden door middel van deze offerteaanvragen geregistreerd in de databestanden van offrea.be. Jouw informatie is bijgevolg enkel bestemd voor intern gebruik bij Offrea en onze partners.

Nadat je de offerteaanvraag met je gegevens hebt ingediend, kunnen onze aangesloten partners de aanvraag terugvinden in onze database. Ze hebben de mogelijkheid om de offerteaanvraag met jouw informatie in te kijken en te beantwoorden. We gebruiken jouw gegevens om je in contact te brengen met maximaal drie partners die je aangevraagde diensten of producten aanbieden.

Wie inzage heeft in jouw gegevens

Nadat je de offerteaanvraag met je gegevens hebt ingediend, kunnen onze aangesloten partners de aanvraag terugvinden in onze database. Ze hebben de mogelijkheid om de offerteaanvraag met jouw informatie in te kijken en te beantwoorden. We gebruiken jouw gegevens om je in contact te brengen met maximaal drie partners die je aangevraagde diensten of producten aanbieden.

We verstrekken je gegevens enkel aan onze partners die we inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening. Onze partners zijn daarenboven contractueel gebonden jouw informatie uitsluitend te gebruiken om een offerte op te stellen en daarover contact met je op te nemen.

Waar je terecht kan met vragen

Je hebt als bezoeker van onze website het recht om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens op te vragen. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons steeds bereiken via ons contactformulier.

Offrea kan te allen tijde haar privacybeleid aanpassen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, kan je deze pagina regelmatig in het oog houden.