Het ABC van de isolatiewaardes

Ben je een woning aan het bouwen of verbouwen? Dan ben je vast al geconfronteerd geweest met de vele termen omtrent isolatie: van lambda-waarde tot het nieuwe S-peil. Om je hierin wegwijs te maken, lichten we voor jou de belangrijkste energieprestatie- en isolatiewaardes kort toe!

E-peil: Energieprestatie

Al wie bouwt of een ingrijpende energetische renovatie uitvoert, moet voldoen aan de eisen van de EPB-wetgeving. EPB staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’. Het E-peil is, samen met het S-peil (zie onder), de belangrijkste maat voor de energieprestatie van een woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is. Er wordt voornamelijk rekening gehouden met de thermische isolatiewaarde, luchtdichtheid, compactheid, oriëntatie en zonnetoetreding. Ook de vaste installaties in het gebouw, zoals voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en elektriciteit dragen bij aan de globale energieprestatie van de woning.

dakisolatie voor EPB

S-peil (kWh/m²): vervanging van het K-peil

Het K-peil en de netto-energiebehoeften voor een nieuwbouwwoning worden vanaf 1 januari 2018 vervangen door het S-peil (voor ‘Schilpeil’). Net zoals bij het E-peil, is het ook de bedoeling dat het S-peil zo laag mogelijk gehouden wordt. Het S-peil beoordeelt de energie-efficiëntie van de bouwschil. Het geeft meer bepaald een antwoord op de vraag: “hoeveel energie is er nodig om de woning op temperatuur te houden?”. Daarbij wordt er rekening gehouden met de hoeveelheid energie die nodig is om de woning op te warmen én af te koelen.

berekenen s-peil

Doorslaggevende factoren zijn de isolatiewaarde van de materialen, alsook de luchtdichtheid van de woning en de zonnetoetreding. Ook de vormefficiëntie van het gebouw wordt beloond met een lager S-peil, waardoor ook kleine woningen goed kunnen scoren. Wordt er niet voldaan een de eisen voor het S-peil en/of E-peil, dan worden er fikse boetes opgelegd door het Vlaams Energieagentschap.

Lambda-waarde (W/mK): hoe goed isoleert een materiaal?

De lambda-waarde is een andere naam voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal. Die geeft weer hoe sterk een materiaal warmte geleidt. Concreet drukt de lambda-waarde uit hoeveel warmte (in W) er per meter (m) doorgelaten wordt en dat per graad temperatuurverschil tussen de ene en andere kant van het materiaal. Hoe lager dit getal, hoe minder warmte er wordt doorgelaten en hoe beter het materiaal dus isoleert op thermisch vlak.

U-waarde (W/m²K): hoe goed isoleert een constructiedeel?

De EPB-regelgeving legt ook maximale U-waardes op. De U-waarde is sterk verbonden met de lambda-waarde. Terwijl die laatste ons informeert over de warmtegeleiding van één enkele isolatielaag, geeft de U-waarde weer hoe goed een constructiedeel op dat vlak scoort, rekening houdend met de lambda-waardes van de verschillende onderdelen. Zo wordt de U-waarde van bijvoorbeeld een raam niet enkel bepaald door de beglazing, maar ook door het raamprofiel, enz. Opnieuw geldt dezelfde redenering als bij de lambda-waarde: hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte er verloren gaat en hoe beter de isolerende waarde van dat bouwdeel.

doorsnede raamprofiel

R of Rd-waarde (m²K/W): hoe dik isoleren?

Om in aanmerking te komen voor de meeste isolatiepremies, moet de isolatielaag dan weer een minimale warmteweerstand of R-waarde behalen. Die vertelt je hoe goed een materiaal isoleert (of warmte tegenhoudt), rekening houdend met de dikte van de isolatielaag. Om de R-waarde te berekenen, deel je de dikte (in m) door de lambda-waarde. Bijvoorbeeld, een isolatiemateriaal met een dikte van 12 cm waarvan  de lambda-waarde = 0.03 W/mK, geeft een R-waarde van 4 m²K/W (= 0.12/0.03). Hier geldt de tegenovergestelde redenering: hoe hoger de R-waarde van een materiaal, hoe beter het scoort op het vlak van thermische isolatie. Kies je voor een materiaal met een lagere lambda-waarde, dan moet de isolatielaag minder dik zijn om hetzelfde isolerend effect te behalen. Of je zou ook omgekeerd kunnen redenen: ga je voor een materiaal met een hoge en dus minder goede lambda-waarde, dan kan je dit compenseren door dikker te isoleren.

 

Tip: investeer in een dikkere isolatielaag dan strikt noodzakelijk voor het behalen van premies. Hoe dikker je isoleert, hoe meer energie en euro's je namelijk bespaart!

 

Auteur:
- Publicatiedatum:

Wil je dit interessante artikel delen?