Wat verandert er anno 2018 in de woonsector?

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur! En dat gaat steevast gepaard met een hele reeks aanpassingen op het vlak van regelgeving. Wij zetten de zes belangrijkste wijzigingen rond financiën en energie even voor jou op een rijtje.

1. S-peil vervangt K-peil voor nieuwbouwwoningen

Nieuwbouwprojecten waarvan de bouwaanvraag wordt ingediend in 2018, zullen niet langer moeten voldoen aan het K-peil en de netto-energiebehoeften, maar wel aan het S-peil (voor ‘Schilpeil’). Er wordt niet enkel naar de thermische isolatie gekeken, maar men wil ook de energievraag beperken. Samengevat betekent dit dat hoe lager de S-peil ligt, hoe minder energie er nodig is om de woning op temperatuur te houden. Door gebruik te maken van het S-peil, worden alle woningen bovendien op een eerlijkere manier beoordeeld. Voorheen was het K-peil namelijk nadelig voor kleine gebouwen.

berekening S-peil

Concreet, mag een nieuwbouwwoning maximum 31 punten scoren op het S-peil. In vergelijking met het K-peil, is dat heel wat strenger. Dat betekent dat er meer geïnvesteerd moet worden in isolatie, beglazing, luchtdichtheid, ventilatie, zonnewering, enz. Ook het E-peil, of totale energiescore, wordt vanaf 2018 aangescherpt tot een maximum van 40 in plaats van 50 punten. In 2018, zullen de kosten voor het zetten van een nieuwbouwwoning daarom hoger oplopen.

2. Groene taxshift: de vervuiler betaalt

verwarming opzetten

Elektriciteit wordt op dit moment zwaarder belast dan mazout of aardgas. De totaalprijs van elektriciteit bestaat slechts voor 29% uit de effectieve energiekost. De overige 71% is afkomstig van distributiekosten, taksen en btw. Voor aardgas en stookolie ligt de energiekost op respectievelijk 47% en 25% (bron: VREG). Deze verhouding is echter verre van logisch. Fossiele brandstoffen zijn, omwille van de hoge CO2-uitstoot, namelijk allesbehalve milieuvriendelijk. Elektriciteit in Vlaanderen mag op dit moment dan wel grotendeels afkomstig zijn van kernenergie, maar groene energiebronnen zoals zon, wind, water winnen steeds aan populariteit. Om deze evolutie naar verwarming met groene stroom te steunen, wil de Vlaamse Regering elektriciteit minder gaan belasten. Voorlopig is het nog even wachten op de exacte cijfers. Wordt vervolgd…

3. Vlaamse Energielening

Wacht niet te lang met het treffen van energiebesparende maatregelen. Je kan namelijk maar tot eind 2018 gebruik maken van de Vlaamse Energielening. Vanaf 2019 is deze ondersteunende maatregel enkel nog van tel voor sociale doelgroepen en verenigingen.

Kort samengevat, kan je vanaf 1 oktober 2017 tot 31 december 2018 tot €15 000 lenen tegen een voordelige rentevoet van slechts 2%. Je komt hiervoor in aanmerking wanneer je één of meerdere van volgende werken laat uitvoeren:

  • het plaatsen van isolatie: spouwmuur-, buitenmuur-, (zolder)vloer- of dakisolatie
  • het plaatsen van hoogrendementsglas
  • het plaatsen van zonnepanelen
  • het plaatsen van een zonneboiler
  • het plaatsen van een energiezuinig ventilatiesysteem of verwarmingsinstallatie

4. Het ontbreken van dakisolatie wordt zwaarder bestraft

Elke woning moet tegen 2020 uitgerust zijn met dubbele beglazing en een minimum aan dakisolatie. Voldoet jouw woning niet aan deze eisen, dan kunnen er ‘strafpunten’ worden uitgedeeld. Wanneer een woning 15 strafpunten verzameld heeft, kan die ongeschikt verklaard worden. Het verhuren van deze woning is dan ook niet langer toegestaan. Vanaf 2018 stijgt het aantal toegekende strafpunten voor het ontbreken van voldoende dakisolatie, afhankelijk van de dakoppervlakte:

  Dakoppervlakte < 16m2 Dakoppervlakte > 16m2
01/01/2015 - 31/12/2017 1 3
01/01/2018 - 31/12/2019 3 9
Vanaf 01/01/2020 9 15

5. Premie voor spouwmuurisolatie

De meeste woningen gebouwd tussen de jaren ’20 en ’90 beschikken over een lege luchtspouw. Via deze niet-geïsoleerde ruimte, kan er heel wat warmte ontsnappen. Om de isolatiewaarde van je woning te verbeteren, kan je jouw spouwmuur best na-isoleren. In 2017 word je hiervoor door de netbeheerder beloond met een premie van €6 per m2. In 2018, maak je nog steeds aanspraak op een tegemoetkoming, maar wordt het premiebedrag verlaagd naar €5 per m2.

6. Registratierechten

kadastraal inkomen aankoop woning

In 2017, berekent men de registratierechten bij verkoop van een woning volgens het kadastraal inkomen. Is dat lager dan of gelijk aan 745 euro, dan kan je genieten van het zogenaamde ‘klein beschrijf’. Dat betekent dat je slechts 5% registratierechten moet betalen op het aankoopbedrag, in plaats van de algemene standaard, nl. 10% registratierechten. Dat systeem leidt echter tot absurde situaties: zo kan een klein nieuwbouwappartement in de stad onder groot beschrijf vallen, terwijl een woning op het platteland waarvan het KI niet is aangepast sinds de invoer van het systeem in 1975 onder klein beschrijf vallen.

Om dergelijke situaties te vermijden, kondigde Vlaams minister voor Energie Bart Tommelein aan dat er een voorstel op tafel ligt waarbij er vanaf 2018 één standaardtarief wordt gehanteerd voor alle woningen. Het exacte percentage zal zich situeren tussen de 5% en 10%, en afhangen van de verkoopwaarde van het onroerend goed, in plaats van het kadastraal inkomen.

Auteur:
- Publicatiedatum:

Wil je dit interessante artikel delen?