Veranda plaatsen: heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig?

Artikel Hanne G. Wed 12 Sep 2018

Van de allereerste tot de allerlaatste zonnestralen kunnen genieten: het kan in je eigen veranda! Een veranda plaatsen staat bovendien gelijk aan het creëren van meer ruimte. Maar het betekent ook dat je je woning uitbreidt en daarvoor mogelijk een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt. Meer weten? Wij zetten de voorwaarden op een rijtje!

Vergunning of simpelweg meldingsplicht?

Wanneer je een bestaande woning gaat uitbreiden met een veranda, moet je daar steeds een aanvraag voor indienen. In sommige gevallen kan deze procedure administratief heel eenvoudig verlopen doordat je enkel meldingsplicht hebt. Maar wanneer is dat zo?

De voorwaarden voor meldingsplicht

Meldingsplicht gaat vooral over kleine werken: aan een woning mag maximaal 40m2 bijgebouwen aangebouwd worden. Daaronder worden niet enkel veranda’s verstaan, maar ook bijkeukens, pergola’s, garages, serres, carports, enzovoort. Heeft je veranda een oppervlakte van 40m2 of minder, eerder geplaatste bijgebouwen bijgerekend? Dan val je dus onder de meldingsplicht en niet onder de vergunningsplicht.

Naast de oppervlaktebeperking moet je veranda nog wel aan enkele andere eisen voldoen:

  • Je veranda is maximum 4 meter hoog.
  • De functie van de woning en het aantal woongelegenheden blijven gelijk.
  • Bij een vrijstaande woning moet de zijkant minstens 3 meter en de achterkant minstens 2 meter van de perceelgrens verwijderd zijn.
  • Een halfopen of gesloten bebouwing? Dan mag je veranda wel tot aan de perceelgrens reiken, op voorwaarde dat de bestaande scheidingsmuur ongewijzigd blijft. Bovendien mag de bouwdiepte van het bijgebouw de bouwdiepte van de aanpalende woning niet overschrijden.  

Voldoet je veranda aan bovenstaande eisen? Dan moet je de werken melden aan de gemeente. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Hoe dien je een melding in?

interieur van een veranda uit glas

Een veranda geeft je niet alleen een prachtig uitzicht op je tuin, maar ook extra bewoonbare oppervlakte. Foto door All Seasons bvba.

Bij meldingsplicht moet je de werken bij de gemeente beschrijven. Je kunt dit formulier simpelweg online invullen via het omgevingsloket of je kunt er ook langsgaan bij de gemeente wanneer je een papieren versie verkiest. Beide formulieren zijn gelijkwaardig. Sommige gemeentes rekenen wel een extra som aan voor het indienen van een papieren versie, aangezien die door het personeel nog gedigitaliseerd moet worden.

OPGELET: Niet alle gemeentes en steden hanteren dezelfde regels. Voor bepaalde meldingsplichtige bouwwerken kan een vergunningsplicht ingevoerd zijn.Ook moet je rekening houden met verkavelingsvoorschriften, het ruimtelijk invoeringsplan, het gewestplan en de bijzondere plannen van aanleg. Ons advies is daarom om steeds een bezoek te brengen aan het gemeente- of stadshuis voor je de aanvraag indient.

Toch een stedenbouwkundige vergunning?

Zijn de voorwaarden voor de meldingsplicht niet voldaan? Dan zul je een stedenbouwkundige vergunning moeten aanvragen. Naargelang of je stabiliteitswerken moet uitvoeren of niet, zal je dossiersamenstelling er anders uitzien.

Zorg ervoor dat je vergunning en bouwaanvraag steeds op het bouwterrein aanwezig zijn: die kunnen opgevraagd worden bij een eventuele controle.

Eenvoudige dossiersamenstelling zonder assistentie architect

Komen er bij de verandabouw geen stabiliteitswerken aan te pas? Dan volstaat een eenvoudige dossiersamenstelling zonder assistentie van een architect. Een architect is niet verplicht wanneer je veranda

  • voor 75% uit glas bestaat,
  • kleiner is dan 40m2,
  • een kroonlijsthoogte heeft van maximum 3 meter,
  • een nokhoogte heeft van maximum 4,5 meter.

Uitgebreide dossiersamenstelling met medewerking van architect

Zijn er toch stabiliteitswerken verreist? Dan ben je verplicht om een architect in te schakelen en dat betekent dus ook een uitgebreide aanvraag. Gelukkig kan je daarvoor beroep doen op de hulp van de architect!

Melding of vergunning: het verschil

Heb je alleen maar meldingsplicht? Dan moet je dus aan de gemeente laten weten welke werken je uitvoert. Indien er geen bezwaren komen, mag je na 30 dagen beginnen met bouwen.

veranda uit glas bij terras en vijvertje

Foto door Mobelec nv

Toch een vergunning nodig? Dan hangt het tijdstip waarop je kunt beginnen bouwen van meerdere factoren af. In de meeste gevallen kan het schepencollege snel en zelfstandig een beslissing nemen rond jouw aanvraag, waardoor de tijd tussen de aanvraag en de start van de werken beperkt is. Soms is er echter ook openbaar onderzoek nodig of wil de gemeente het advies van andere administraties inwinnen. Het schepencollege zal een beslissing nemen op basis van eventuele bezwaren en adviezen, de voorschriften van het gewestplan, mogelijke hinder voor de buurt en een goede plaatselijke ordening.

Een exacte tijdspanne kunnen we je dus niet geven, maar langer dan 75 kalenderdagen (105 kalenderdagen indien er een openbaar onderzoek aan te pas komt) duurt het nooit vooraleer het college zijn beslissing maakt.

Wil je dit interessante artikel delen?