Renovatiepremie en verbeteringspremie worden een

Nieuws Nina V Thu 16 Aug 2018

Wie zijn woning aan het verbouwen is, rekent daarvoor dikwijls op een financiële ondersteuning van de overheid. Tot nu toe, was dit mogelijk in de vorm van de renovatie- en verbeteringspremie. Maar beide tegemoetkomingen overlappen grotendeels, zoals het soort werken die in aanmerking komen. De voorwaarden voor een terugbetaling zijn dan wel weer verschillend. En dat creëert verwarring voor de aanvrager. Daarom worden beide premies vanaf 1 januari 2019 samengesmolten tot één: de renovatiepremie.

Tegenstrijdige voorwaarden verbeterings- vs. renovatiepremie

Dankzij de steun van de overheid kan je tot 10 000 euro terugbetaald krijgen voor je renovatie. En dat wanneer je één van volgende werken liet uitvoeren:

  • structurele werken zoals fundering, gevel, muren, draagvloeren & trappen
  • nieuw buitenschrijnwerk plaatsen zoals ramen en buitendeuren
  • dakwerken uitvoeren
  • technische installaties plaatsen (elektriciteit, sanitair, centrale verwarming)

Enkele voorwaarden tussen de twee premies verschillen echter.

  • Zo wordt het aanbrengen van dakisolatie wel vergoed door de verbeteringspremie, maar niet door de renovatiepremie.
  • Een ander verschil is dat de woning minstens 25 jaar oud moest zijn om in aanmerking te komen voor de verbeteringspremie, terwijl dat 30 jaar was voor de renovatiepremie.
vrouw in kruiwagen
  • Ook het gezamenlijk jaarlijks inkomen mag bij de verbeteringspremie het maximumbedrag van 30 640 euro per jaar niet overschrijden (+ 1570 euro voor elke persoon ten laste). Voor de renovatiepremie, ligt deze inkomensgrens dan weer tot 30000 euro hoger.
  • En om het helemaal ingewikkeld te maken, kon je na het aanvragen van een verbeteringspremie nog wel een renovatiepremie aanvragen, maar niet andersom.

Volgt u nog? Nee... tijd dus voor meer duidelijkheid, vond ook Liesbeth Homans (N-VA). De eenmaking van de premies is goed nieuws voor drie groepen: verbouwers, lage inkomensgezinnen en bijwoners.

Eenmaking renovatiepremie, goed nieuws voor…

Verbouwers

Voor verbouwers komt er een einde aan de onduidelijkheid. Stel: ik heb de draagstructuur van mijn dak vervangen: is het dan financieel interessanter om voor een renovatie- of verbeteringspremie te gaan? Door de eenmaking van het systeem, komt er meer duidelijkheid en transparantie! Ook is er meer flexibiliteit wat betreft de factuurtermijn: die mogen nu tot twee jaar na facturatiedatum worden ingediend.

Gezinnen met lagere inkomens

De termijn waarbinnen de premie aangevraagd kan worden, wordt voor deze doelgroep versoepeld. Willen ze graag snel uitbetaald worden, mogen ze het volledige premiebedrag in één keer aanvragen. Daarnaast kunnen ze er ook voor kiezen om dit gespreid over twee keer te doen. In dat geval, krijgen ze tot 10 jaar om hun tweede deel op te eisen.

Een bijkomend voordeel is dat er meer rekening wordt gehouden met de gezinssituatie: alleenstaande ouders zullen eenvoudiger aanspraak kunnen maken op een verhoogd premiebedrag.

papierwerk invullen

Bijwoners

Volgens de oude regelgeving, was het verplicht om bijwoners mee op de premieaanvraag te vermelden. Wanneer hij/zij dan zelf een woning kocht en daarvoor een renovatiepremie wou aanvragen, had hij/zij daar geen recht meer op. Een terechte reden tot ontevredenheid dus. Ook daar wordt in de nieuwe wetgeving rekening mee gehouden: nu heeft de persoon in kwestie tot tien jaar na de premieaanvraag nog steeds recht op de renovatiepremie.

Wil je dit interessante artikel delen?