Je registratiebelasting verminderen? Ga voor een energetische renovatie

Nieuws Hanne G. Thu 16 May 2019

In juni 2018 werd het systeem van registratierechten aangepast: je betaalde sinds toen een standaardtarief van 7%. Wilde je dat een procentpunt laten dalen? Dat kon als je ingrijpend energetisch renoveerde. Sinds 1 januari 2020 is het standaardtarief echter voor iedereen gedaald naar 6% - ter compensatie voor de afschaffing van de woonbonus. Wat dat wil zeggen als je nu nog ingrijpend energetisch renoveert? Dat je geniet van slechts 5% registratiebelasting!

Van 10% naar 7% registratierechten ... en vervolgens plots naar 6%!

Net een gezinswoning gekocht? Dan moet jij daar registratierechten op betalen! Tot en met 2017 was dat 5% of 10% verkooprechten, naargelang het kadastraal inkomen van het eigendom. Sinds 1 juni 2018 is dat systeem hervormd: toen moest je nog 7% van de aankoopsom als belasting betalen. Op 1 januari 2020 is er opnieuw verandering gekomen in het systeem. Doordat de regering de afschaffing van de woonbonus deels wilde compenseren, zijn de registratierechten gedaald naar 6%.

Om van registratierechten van 6% te genieten, moet je natuurlijk wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het gaat om een eengezinswoning.
  • Je moet er zelf binnen de twee jaar gedomicilieerd zijn.
  • De aankoop gebeurt door een of meerdere natuurlijke personen (en dus niet door een rechtspersoon of vennootschap).
  • Het gaat om een vol eigendom, niet om blote eigendom of vruchtgebruik.
  • Je bent geen eigenaar van een andere woning of bouwgrond. 
maquette huis met stapel centen naast

Sinds 1 januari 2020 betaal je 6% registratierechten bij aankoop van een gezinswoning.

Het valt je ongetwijfeld op dat de registratiebelasting voor de kleinste woningen dan net 2% duurder wordt in plaats van goedkoper. Daar heeft de regering een oplossing voor, zodat niemand uiteindelijk meer zou moeten betalen. Koop je een woning van minder dan €200.000 (voor de kernsteden en de Vlaamse rand rond Brussel zelfs €220.000), word je voor de eerste schijf van €80.000 vrijgesteld. Dat betekent dat je een korting krijgt van 5.600 euro!

Huizen tussen €200.000 en €220.000 verkopen niet meer

Hoewel de vastgoedmarkt het in Vlaanderen zeer goed doet (Er is zelfs nog nooit zo veel vastgoed verkocht!), is er een specifiek segment in de sector dat het zeer slecht doet: de woningen tussen €200.000 en €220.000. Dat is de enige prijsrange waarvan de verkoop in 2018 is gedaald in plaats van gestegen.

 

De oorzaak vind je uiteraard bij de vernieuwde registratierechten. Koop je een woning van 210.000 euro in plaats van 200.000 euro, moet je bovenop de extra €10.000 ook nog eens €6.300 méér registratierechten betalen. En als je dat kunt vermijden, doe je dat natuurlijk ook.

 

"En de verkopers dan?", vraag je je misschien af. Die moeten hun woning dus aan een lagere prijs verkopen. Al gaan veel instanties ervan uit dat er officieus wel wat geregeld wordt: kopers betalen wat meer in cash, kopen de meubelen over ... Zo verkleint de winst van de koper wel, maar verkleint ook het verlies van de verkoper. En zo wint dus eigenlijk iedereen.

Van 6% naar 5% registratierechten

Je registratiebelasting nòg meer laten zakken? Dat kan als je diezelfde gezinswoning ook nog eens doorgedreven energiezuinig renoveert! Dat wil zeggen dat je binnen de vijf jaar…

  • … minstens 75% van de buitenschil van de woning (na)isoleert.
  • … de verwarming of koeling volledig vervangt.
  • … een ventilatiesysteem in combinatie met een hernieuwbare energietechniek (zoals zonnepanelen) plaatst.
vakman brengt isolatie aan rond ramen

Dankzij een ingrijpende energetische renovatie heb jij niet alleen een enorm laag energiefactuur, je betaalt ook nog eens minder registratierechten!

Wanneer je dankzij een EPB-verslag bewijst dat je de ingrijpende energetische renovatie hebt uitgevoerd, betaal je niet 6%, maar 5% registratierechten. Opnieuw een procent winst dus, wat neerkomt op een extra korting van 1.200 euro!

Nog een vakman nodig die de renovatie voor jou komt uitvoeren? Goed nieuws: die vind je snel en gemakkelijk via onze gratis en vrijblijvende offerteservice!

Korting in cijfers

Concreet betekent dat:

  Gezinswoning van €195.000 Gezinswoning van €250.000
Registratierechten zonder ingrijpende energetische renovatie (€195.000 - €80.000) x 6% = €6.900 €250.000 x 6% = €15.000
Registratierechten met ingrijpende energetische renovatie (€195.000 - €80.000) x 5% = €5.750 €250.000 x 5% = €12.500
maquette huis op stapel papieren, man rekent iets uit op rekenmachine

Via een simpele rekensom is het duidelijk: dankzij je ingrijpende energetische renovatie geniet jij van heel wat extra voordelen!

Wil je dit interessante artikel delen?