ventilatie

Waarom ventileren

De lucht binnenhuis wordt elke dag vervuild door de bewoners

(door te ademen, zweten) door hun activiteiten ( koken,douchen,
verwarmen en roken), maar ook door het huis zelf (radon, vluchtige
organische stoffen, verf, detergenten,...) Overvloedige isolatie
creéren samen een muffe en vervuilde lucht die verschillende 
ongemakken met zich meebrengt zoals mijten,schimmelvorming,
overbrengen van virussen,bacterién,vochtophoping en CO2.
Een slecht binnenklimaat kan zorgen voor ademhalingsproblemen,
droge keel,oogirritatie, hoofdpijn, allergieén, slaperigheid.
Wij werken met de volgende merken RENSON, ZHENDER, VASCO

Waarom ventileren