airco

Werking aircoheaters

Traditionele verwarmingssystemen halen hun energie volledig

uit fossiele brandstoffen zoals gas en mazout. Een luchtwarmte-
pomp daarentegen onttrekt 70 tot 80% van zijn energie uit de
omgeving. Precies daarom gebruikt een aircoheater veel minder
primaire dan een klassiek gas- of mazoutketel. Wij werken met 
hoogwaardige materialen zoals Daikin en General.

Werking aircoheaters